rosenmetoden
"att beröra kroppen, möta känslan och befria själen"

Mjuk kroppsbehandling för djup avspänning grundad av sjukgymnasten
Marion Rosen, 1914 - 2012

Genom Rosenmetodens lätta, mjuka beröring blir det möjligt att lösa upp spänningar i kroppen och på så sätt hitta den verkliga människan som döljer sig bakom ett pansar av muskelspänningar, smärtor eller andra obehag.
Ofta är det en lugn och behaglig upplevelse där kroppen får möjlighet att släppa taget om gamla spänningsmönster som inte längre behövs.
Ibland kan förträngda känslor och minnen komma upp till ytan när djupt liggande spänningar släpper. Kroppen släpper bara fram det du är redo att hantera.

Rosenmetoden För att hålla borta obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron, "håller vi ihop oss" och spänner våra muskler. Eftersom kroppen minns det som vårt psyke inte orkar bära har vi utvecklat denna fysiska försvarsmekanism för att överleva.

När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar också massor av energi. Energi som vi skulle kunna använda på bättre sätt. Detta kallar Marion Rosen "barriärer mot att leva".

Rosenmetoden passar bra för dig som

 • är spänd och vill få hjälp att slappna av på en djupare nivå
 • är trött och stressad
 • har sömnproblem
 • har stelhet/värk i kroppen
 • vill uppnå en större kropps/självkännedom
 • har en ytlig/hämmad andning
 • känner dig trött utan synbar anledning

Resultatet kan bli

 • en kropp som är mer avspänd - och därmed mindre stel och/eller värkande
 • bättre sömn
 • ökad kroppskännedom
 • ökad tillgång till känslolivet
 • en djupare självkännedom
 • en större acceptans av sig själv
 • en andning som är friare och djupare
 • mer energi

Rosenmetoden passar INTE

 • vid akuta kriser som t.ex.närståendes dödsfall eller nyss genomgången skilsmässa
 • vid psykisk sjukdom där jaget har en lägre (skörare) struktur som psykos
 • vid missbruk av alkohol, droger eller mediciner

Rosenterapeuter är ansvarsförsäkrade och arbetar efter etiska regler. Vi är f.n. ca 300 diplomerade Rosenterapeuter i Sverige. Jag var den första norr om Dalälven.

På vårt förbunds hemsida kan du läsa mer: www.kroppsterapeuterna.se/rosenmetodenRosenmetoden (53 Kb)